Wiadomości

Zielnik Profesora Józefa Mądalskiego – perła polskich kolekcji botanicznych w repozytorium cyfrowym

Profesor Józef Mądalski (1902‒1995) był botanikiem i jednym z bardziej płodnych polskich kolekcjonerów roślin. Jego autorski zielnik, wykonany z wielką pedanterią, został przekazany w 1991 roku Instytutowi Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie. Zielnik J. Mądalskiego składa się z 38292 numerowanych arkuszy (w praktyce jest tych arkuszy ponad 40000, jeśli uwzględnić liczne dublety i trzy fascykuły porostów). Najcenniejszymi obiektami w zielniku są vouchery, na podstawie których wykonano ilustracje do Atlasu flory Polski i ziem ościennych wydawanego przez Profesora J. Mądalskiego w latach 1954–1990 oraz typy nomenklatoryczne: Crepis rhooeadiofolia M.B. var. glandulifera J. Mądalski (hb. Mądalski 8209, 8115, 8174, 10269), Festuca vaginata var. aristata M. Pawlus (hb. Mądalski 23880) i Galium mollugo L. subp. erectum (Huds.) Syme fo. longifolium I. Kucowa (hb. Mądalski 4342). Więcej informacji o tym cennym zielniku można znaleźć w artykule opublikowanym w Wiadomościach Botanicznych pt.: "Zielnik prof. dr Józefa Mądalskiego" autorstwa prof. Andrzeja Chlebickiego (pobierz PDF).

Dzięki projektowi OZwRCIN nasz Instytut udostępnił za pośrednictwem RCIN (Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych) 15387 arkuszy z zielnika Mądalskiego. Na jednej z zamieszczonych niżej ilustracji widnieje arkusz z numerem 23880, na którym znajduje się typ nomenklatoryczny Festuca vaginata var. aristata M. Pawlus zebrany przez Mądalskiego 21 czerwca 1961 roku we wsi Blizocin (gmina Trzebnica, woj. dolnośląskie, Polska). Zapraszamy do przeglądania kolekcji prof. J. Mądalskiego.

Arkusz z okazem Myrica gale L., na podstawie którego sporządzono ilustrację do Atlasu flory Polski i ziem ościennych – zbliżenie na etykietę z odręcznym podpisem prof. Mądalskiego.
Foto: RCIN.

Typ nomenklatoryczny Festuca vaginata var. aristata M. Pawlus.
Foto: RCIN.

Prof. Mądalski w swoim gabinecie.
Foto: Wiesław Skwirzyński.