Wiadomości

Rozstrzygnięto konkurs wiedzy na temat cennych siedlisk przyrodniczych w Małopolsce zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych

Znamy wyniki konkursu wiedzy ekologicznej organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej. Tematem konkursu były "Cenne siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce", a wzięli w nim udział uczniowie ze szkół powiatów: krakowskiego, miechowskiego i nowotarskiego. Do finału, który odbył się 19 maja, zakwalifikowało się 27 uczniów z 9 szkół. Pierwszy, pisemny etap finału pozwolił wyłonić dziesiątkę najlepszych uczniów, która w kolejnym, ustnym etapie zmierzyła się z zestawami 3 pytań. Oceniana była wiedza na temat form i przedmiotów ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych na terenie ww. powiatów oraz charakterystyki ekologicznej tych siedlisk (m.in. muraw kserotermicznych, dąbrów świetlistych, łąk trzęślicowych i torfowisk). Uczestnicy musieli też wykazać się umiejętnością rozpoznawania na wylosowanych zdjęciach najcenniejszych gatunków roślin występujących w tych siedliskach.

Pierwszych dziesięć miejsc zajęli uczniowie:

  • Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie (miejsca I i VII)
  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (miejsce II)
  • Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie (miejsca III i IX)
  • Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie (miejsca IV, V i VI)
  • Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce (miejsca VIII i X)

Uroczyste zakończenie konkursu wraz z rozdaniem nagród odbyło się 1 czerwca w Krakowie podczas IV Powiatowego Sympozjum Przyrodniczego.

Nasz Instytut, który pełnił rolę patrona honorowego konkursu, ufundował część nagród książkowych. Z ramienia Instytutu organizację konkursu oraz prace Komisji Konkursowej merytorycznie wspierał Wojciech Paul.

Foto: pixabay.com.