Wiadomości

Lichenolog z naszego Instytutu uczestnikiem Interdyscyplinarnej Letniej Szkoły Ekosystemów Leśnych

W lipcu w Słoweńskim Instytucie Leśnym w Lublanie odbyła się Interdyscyplinarna Letnia Szkoła Ekosystemów Leśnych. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach programu COST Actions przez trzy sieci badawcze – 3DForEcoTech, Bottoms-up oraz PROCLIAS – a jego tematem było wykorzystanie nowoczesnych technologii i kompleksowych danych na temat bioróżnorodności w modelowaniu dynamiki lasu. W szkoleniu wziął udział Valerii Darmostuk, lichenolog z naszego Instytutu.

Zajęcia obejmowały część teoretyczną – wykłady naukowców specjalizujących się w technologiach bliskiego zasięgu (np. w analizie chmury punktów 3D z czujników naziemnych) – oraz część praktyczną, w której uczestnicy wykorzystywali zdobytą więdzę i najnowocześniejsze techniki do tworzenia modeli pozwalających m.in. powiązać wskaźniki różnorodności biologicznej ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemu czy symulować rozwój lasu. Na zakończenie zajęć uczestnicy dzielili się opiniami na temat metod będących przedmiotem szkolenia, a zwłaszcza ich potencjalnego zastosowania w różnych obszarach badawczych.

Foto: pxhere.com.

Dyskusja nad wynikami ćwiczeń praktycznych.
Foto: Olha Sira.