Wiadomości

HYDROMICRO 2023 – ogólnopolska konferencja współorganizowana przez IB PAN

W dniach 20–22 września w Krakowie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO 2023. Konferencja została zorganizowana przez nasz Instytut wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: "Mikrobiologia wody – czy poświęcamy jej wystarczająco uwagi?". Gościem specjalnym konferencji był wybitny badacz cyjanobakterii – prof. Spyros Gkelis (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja). Wykłady były podzielone na cztery sesje tematyczne dotyczące: monitoringu środowiska wodnego, mikroorganizmów patogennych i lekoopornych w środowisku i instalacjach technicznych ochrony środowiska, badań interakcji w środowiskach wodnych oraz zastosowania mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii. Uczestnicy konferencji reprezentowali 16 ośrodków naukowych z Polski i 1 zagraniczny. Wyniki badań przedstawione w trakcie konferencji wzbudziły duże zainteresowanie obecnych, co znalazło odbicie w ciekawych i merytorycznych dyskusjach.

Uczestnicy konferencji.
Foto: Michał Adamski