Wiadomości

Fundacja Kościuszkowska wspiera badania doktorantki naszego Studium Doktoranckiego

Miło nam poinformować, że mgr Aleksandra Splitt, doktorantka Instytutu Ochrony Przyrody PAN kształcąca się w naszym Studium Doktoranckim, otrzymała z Fundacji Kościuszkowskiej wsparcie finansowe na pobyt i realizację badań w USA (wcześniej uzyskała stypendium Fulbright, o czym informowaliśmy). Doktorantka spędzi na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis 3 miesiące w roku akademickim 2021/2022, realizując projekt zatytułowany "On bees' trail in the urban jungle". Projekt ten poszerzy wiedzę na temat wpływu urbanizacji na populacje dzikich pszczół. Mgr Aleksandra Splitt będzie poszukiwała w mieście miejsc, w których pszczoły zakładają gniazda, i postara się stworzyć ich katalog. W przyszłości może on posłużyć do planowania zagospodarowania przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla owadów zapylających.

Samiec pszczoły Chelostoma florisomne.
Foto: A. Splitt.