Wiadomości

Doktorantka naszego Studium Doktoranckiego laureatką COLOSS Award for excellence 2021

Niezwykle miło jest nam poinformować, że mgr Aleksandra Splitt – doktorantka Instytutu Ochrony Przyrody PAN kształcąca się w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie – została jedną z czwórki laureatów COLOSS Award for excellence 2021. Celem konkursu jest wspieranie członków stowarzyszenia COLOSS z krajów rozwijających się lub naukowców na wczesnym etapie kariery, których projekty dobrze wpisują się w zagadnienia związane z poprawą dobrostanu pszczół. COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Bernie (Szwajcaria), którego misją jest ochrona pszczół na poziomie globalnym. W skład stowarzyszenia wchodzi prawie 1700 osób ze 103 krajów, wśród których znajdują się naukowcy, lekarze weterynarii oraz specjaliści ds. rolnictwa. Aleksandra Splitt, która jest członkiem COLOSS od 2017 roku, jeszcze w tym roku zrealizuje projekt zatytułowany "Data Stewardship Makes a Bee-line for International Scientific Projects". Data stewardship (zarządzanie danymi) rozwiązuje kluczowe problemy związane z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz przechowywaniem danych naukowych.

Pani Aleksandro, gratulujemy!

news22jun2021

Aleksandra Splitt przy pracy.
Foto: Dariusz Schulz.