Wiadomości

Dr Tomasz Suchan nagrodzony stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Dr Tomasz Suchan, pracownik IB PAN, znalazł się w gronie 181 beneficjentów stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznawanego wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania naukowe udokumentowane doskonałymi publikacjami. Nasz Laureat zajmuje się ekologią ewolucyjną i filogenetyką organizmów współczesnych oraz kopalnych. Bada procesy odpowiedzialne za obecne rozmieszczenie oraz strukturę genetyczną populacji gatunków arktyczno-alpejskich, szczególnie tych wrażliwych na zmiany klimatu. Jego zainteresowania koncentrują się na filogeografii reliktowych populacji, m.in. w Karpatach i Sudetach, na tle całych zasięgów ich występowania. W pracy wykorzystuje najnowsze metody badań genetycznych, w tym sekwencjonowanie nowej generacji. We współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi rozwija również opracowaną przez siebie metodę "hybridization RAD (hyRAD)".

Komunikat dotyczący ogłoszenia wyników konkursu znajduje się na stronie Ministerstwa.

Dr Tomasz Suchan przy pracy w laboratorium.
Foto: Archiwum T. Suchana.