Wiadomości

Wykopaliska archeologiczne w Biskupicach – trwają badania osady sprzed 7000 lat

Po roku powróciliśmy na stanowisko archeologiczne kultury ceramiki wstęgowej rytej w Biskupicach koło Wieliczki. Udało nam się odkryć ślady kolejnych domów sprzed 7000 tysięcy lat, w tym odsłoniliśmy pozostałości po jednym ponad 30-sto metrowym tzw. długim domu. Badania są prowadzone w ramach projektu naukowego "Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce" (grant nr 2018/30/E/HS3/00867; finansowanie: Narodowe Centrum Nauki) kierowanego przez dr Magdalenę Moskal-del Hoyo z IB PAN. Prace terenowe prowadzą archeolodzy obecnie pracujący w IB PAN: Marta Korczyńska i Robert Kenig. W badaniach, oprócz ekipy zatrudnionej w projekcie, biorą udział również studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IA UJ) w Krakowie, odbywający praktyki pod kierunkiem dr. hab. Marka Nowaka (IA UJ). Do tej pory znaleźliśmy ponad tysiąc zabytków archeologicznych, głównie fragmentów naczyń ceramicznych. Natrafiliśmy też na wyroby krzemienne, kamienne i nieliczne zabytki wykonane z obsydianu. Jak zwykle pobieramy na bieżąco z każdego badanego obiektu szereg prób do badań archeobotanicznych.

Namierzanie zabytków przy pomocy tachimetru.
Foto: M. Korczyńska.

Eksploracja jam przydomowych.
Foto: M. Korczyńska.

Eksploracja jam przydomowych.
Foto: M. Korczyńska.

Eksploracja jam przydomowych.
Foto: M. Korczyńska.

Widok na tegoroczne dwa wykopy.
Foto: M. Korczyńska.

Pobieranie prób archeobotanicznych.
Foto: M. Korczyńska.

Pobieranie prób archeobotanicznych.
Foto: M. Korczyńska.

Pobieranie prób archeobotanicznych.
Foto: M. Korczyńska.

Profile jamy przydomowej.
Foto: M. Korczyńska.

Odłupek z obsydianu.
Foto: M. Korczyńska.

Fragment ceramiki.
Foto: M. Korczyńska.

Fragment ceramiki.
Foto: M. Korczyńska.