Wiadomości

Czy reprodukcja rośnie wraz z rozmiarami? – nowa publikacja w PNAS

Owoce rosnące na drzewach są bardzo istotnym składnikiem diety ludzi oraz wielu gatunków zwierząt, a obfitość ich produkcji wpływa na możliwości reprodukcyjne gatunku i proces naturalnego odnowienia lasu. Prognozowanie obfitości owocowania ma więc duże znaczenie zarówno gospodarcze jak i ekologiczne. Dr hab. Magdalena Żywiec, mgr inż. Barbara Seget oraz mgr inż. Łukasz Piechnik z naszego Instytutu weszli w skład międzynarodowego zespołu kilkudziesięciu badaczy kierowanego przez profesora James'a S. Clark'a z Duke University i badającego prawidłowości rządzące owocowaniem drzew w ramach projektu MASTIF (Masting Inference and Forecasting). Globalna baza danych sieci MASTIF zawiera szczegółowe dane, często sięgające wielu dziesięcioleci wstecz, dotyczące rocznej produkcji nasion drzew rosnących w ponad 500 różnych miejscach w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie oraz w Afryce. W publikacji, która ukazała się na łamach najnowszego numeru Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) przedstawiono model zależności między obfitością produkcji owoców a rozmiarami drzew. Choć intuicyjnie logicznym wydaje się założenie, że wraz z rozmiarami drzewa będzie także rosła jego zdolność do produkcji owoców i nasion, to najnowsze badania nie potwierdzają tej hipotezy. Analizy przeprowadzone na około 600 gatunkach drzew udowodniły, że u 80% z nich owocowanie osiąga najwyższe wartości, gdy osobniki osiągają pośrednie rozmiary. Wraz z dalszym wzrostem rozmiarów drzew produkcja owoców zaczyna spadać.

Artykuł źródłowy:

{article title="Qiu Aravena Andrus Ascoli Bergeron - 2021 - PNAS 118: e2106130118"}[text]{/article}

Owocujące drzewo Sorbus aucuparia.
Foto: M. Żywiec.

Owocujące drzewa Sorbus aucuparia.
Foto: M. Żywiec

Owoce Sorbus aucuparia.
Foto: M. Żywiec.