Wiadomości

Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne – nowa monografia

Wynikiem współpracy dwudziestu mykologów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, w tym z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, oraz mykologów-amatorów jest monografia na temat grzybów objętych prawną ochroną w Polsce, która niedawno ukazała się drukiem:

{article title="Kujawa Ruszkiewicz-Michalska Kałucka - 2020 - ISBN 978-83-938379-8-4"}[text]{/article}

Jest to pierwsze wyczerpujące opracowanie, które zbiera informacje na temat wszystkich 117 gatunków grzybów obecnie chronionych w Polsce. Monografia zawiera opisy, mapy rozmieszczenia i fotografie, a także określenie zagrożeń i rekomendacji ochronnych dla każdego gatunku. Dziewięć gatunków opracowała Anna Ronikier z Grupy Biogeografii Molekularnej i Systematyki IB PAN, we współpracy z Barbarą Skoczek (Grupa Ewolucji i Interakcji Organizmalnych IB PAN) i Ryszardem Rutkowskim (mykolog-amator). Ich rozmieszczenie w Polsce zostało przedstawione na podstawie rewizji danych z literatury oraz okazów zdeponowanych we wszystkich polskich zielnikach.

Więcej na temat opracowania można przeczytać na stronach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, skąd można również pobrać plik całej monografii.

Dodatkowe informacje o jednym z opracowanych gatunków znajdują się w artykule:

{article title="Ronikier Skoczek - 2019 - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26: 369–383"}[text]{/article}

Okładka monografii.
Foto: P. Kapusta.