Wiadomości

GALVI: Innowacyjna farba zwalczająca koronawirusy – nowa publikacja w Scientific Reports

Popularna metoda zwalczania mikroorganizmów polegająca na stosowaniu preparatów biobójczych spotyka się z dużą krytyką z uwagi na zawartość szkodliwych dla człowieka biocydów oraz ryzyko powstawania szczepów o zwiększonej zjadliwości i odporności na środki chemiczne. Dzięki wieloletniej kooperacji Centrum Badawczo-Produkcyjnego ALCOR (CBP ALCOR) i Instytutu Botaniki PAN powstała technologia, która jest pozbawiona tych wad. Wykorzystuje ona przeciwdrobnoustrojowe właściwości pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez mikroogniwa galwaniczne utworzone z drobin metali (głównie miedzi i cynku). Technologia znalazła praktyczne zastosowanie w postaci rodziny farb akrylowych GALVI (tworzących powłoki z mikroogniwami galwanicznymi) – innowacyjnego w skali świata produktu przeznaczonego do zabezpieczania wnętrz i elewacji budynków, obiektów dziedzictwa kulturowego (np. rzeźb), czy elementów infrastruktury medycznej przed kolonizacją mikrobiologiczną. Produkt uzyskał w 2018 r. ochronę patentową (patent nr PL229012).

Niedawno zespół naukowców kierowany przez Wojciecha Spisaka z CBP ALCOR, w skład którego wchodził Krzysztof Stachowicz z IB PAN, wykazał, że powłoka z farby GALVI (w wersji GALVI-19) w zaledwie 4 godziny dezaktywuje ponad 99% cząstek ludzkiego koronawirusa osadzających się na jej powierzchni! Wystarczy, że miedź zajmuje 4,4% tej powierzchni, aby zapewnić bezpieczną dla środowiska, ciągłą ochronę przeciwwirusową. Tak duża skuteczność jest uzyskiwana poprzez odpowiedni stopień równomierności i agregacji mikroogniw galwanicznych, które to parametry zostały opracowane przez zespół badawczy. Aktywność wirusobójcza została potwierdzona zgodnie z normą ISO 21702 dla ludzkiego koronawirusa NL63 jako organizmu modelowego. Zastosowanie farby GALVI-19 w pomieszczeniach umożliwia ich oczyszczanie z koronawirusów bez używania środków dezynfekcyjnych, szkodliwych zarówno dla środowiska jak i zdrowia ludzkiego. Jest to równocześnie rozwiązanie łatwe do zastosowania, ponieważ farbę aplikuje się jak podczas zwykłego malowania.

Badania zostały opublikowane w artykule:

Spisak W., Kaszczyszyn M., Szar M., Kozak J., Stachowicz K. 2022. Antiviral activity of galvanic microcells of zinc and copper contained within painted surfaces. Scientific Reports 12: 1368. DOI

Więcej o technologii GALVI można przeczytać w innych artykułach zespołu naukowców z ALCOR i IB PAN:

Chlebicki A., Spisak W., Lorenc M.W., Śliwa L., Wołowski K. 2021. Electromagnetic field as agent moving bioactive cations. A new antimicrobial system in architecture technology. Applied Sciences 11: 8320. DOI

Spisak W., Chlebicki A., Kaszczyszyn M., Szar M., Kozak J., Olma A. 2020. Three electrode galvanic microcells as a new antymicrobial tool. Scientific Reports 10: 7341. DOI

Spisak W., Chlebicki A., Kaszczyszyn M. 2016. Galvanic microcells as control agent of indoor microorganisms. Scientific Reports 6: 35847. DOI

Specyfikacja farby GALVI-19 znajduje się na stronie producenta.

Powłoka GALVI w dużym powiększeniu (szerokość zdjęcia to około 1,5 mm) z widocznymi ziarnami miedzi i cynku.
Foto: K. Stachowicz.

Próbki powłoki GALVI używane w testach laboratoryjnych.
Foto: K. Stachowicz.