Badania i wyniki

Conserving the endemic flora of the Carpathian region

Finansowanie
Royal Botanic Gardens, Kew; w ramach Arcadia Fund (Wielka Brytania)
Numer
Okres
2019–2022
Kierownik z IB PAN
Dr hab. Michał Ronikier