Badania i wyniki

Conserving the endemic flora of the Carpathian region

Finansowanie
Royal Botanic Gardens, Kew; w ramach Arcadia Fund (Wielka Brytania)
Numer
Okres
2019–2022
Kierownik z IB PAN
Dr hab. Michał Ronikier

Streszczenie

Karpaty stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu wysokich gór Europy i obszar kluczowy dla Europy Środkowej ze względu na zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych (w tym wysokogórskich) oraz poziom bioróżnorodności. Do wyjątkowych walorów tego obszaru należy bogata flora endemiczna, będąca ikonicznym przykładem ewolucji regionalnej bioty i zarazem modelem do badań procesów kształtujących regionalną bioróżnorodność. Obecny poziom wiedzy na temat statusu taksonomicznego karpackich gatunków roślin, ich rozmieszczenia, zmienności genetycznej i innych kluczowych aspektów jest wciąż fragmentaryczny i bardzo zróżnicowany pomiędzy regionami i krajami. Projekt ma na celu zainicjowanie długoterminowych i wieloaspektowych badań i działań konserwatorskich związanych z poznaniem i ochroną endemicznej flory Karpat w oparciu o międzynarodowe konsorcjum Carpathian Research Network.

Masyw Retezat (Karpaty Południowe, Rumunia), jeden z karpackich ośrodków endemizmu.
Foto: Michał Ronikier.