Wiadomości

Ceramika twarzowa z Biskupic Zabytkiem Miesiąca w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

W styczniu 2023 r. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie można podziwiać wyjątkowy w skali Polski zabytek – fragment ceramiki z wizerunkiem twarzy ludzkiej datowany na ponad 7000 lat. Zabytek odkryto w Biskupicach koło Wieliczki, na wczesnoneolitycznej osadzie związanej z kulturą ceramiki wstęgowej rytej, w tracie wykopalisk prowadzonych w ramach projektu naukowego pt. "Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce", kierowanego przez Magdalenę Moskal-del Hoyo z naszego Instytutu (zobacz też: post z lipca 2021 r.).

Więcej o zabytku można przeczytać na stronie Muzeum.

Szczegółowy opis cech stylistycznych na tle zabytków z przedstawieniami ludzkiej twarzy zawiera artykuł:

Korczyńska M., Kenig R., Nowak M., Czekaj-Zastawny A., Nowak M., Moskal-del Hoyo M. 2021. The Linear Pottery culture face vessel from the site Biskupice 18, southern Poland. Sprawozdania Archeologiczne 71: 389–420. DOI

Ceramika twarzowa z Biskupic sprzed 7000 lat.
Foto: Magdalena Moskal-del Hoyo.

Sporządzanie dokumentacji rysunkowej.
Foto: Magdalena Moskal-del Hoyo.

Widok z góry na wykopaliska archeologiczne. W białych wiaderkach znajdują się próby archeobotaniczne.
Foto: Marta Korczyńska-Cappenberg.